MÄNGUKESKUSE MARAKRATT SISEKORRAEESKIRI

Soovime, et Marakratis veedetud aeg mööduks kõigi jaoks rõõmsalt ja muretult!
Marakratti mängima tulles on igal mängumaale sisenejal kohustus eelnevalt tutvuda sisekorraeeskirjaga.
Sisenedes meie mängukeskusesse annab laps, lapsevanem või volitatud isik ühtlasi oma nõusoleku mängukeskuse sisekorraeeskirja järgimiseks.

 1. Mängukeskus Marakratt on iseseisvaks mängimiseks! Keskuse töötajad ei teosta järelvalvet ega vastuta lapsevanemata või hooldajata Marakrati mängukeskusesse tulnud laste üle. Meile mängima jäetud lapse eest vastutab lapsevanem või hooldaja või laps ise.
 2. Mängukeskusesse ootame lapsi ilma vanemata vanuses 4-12 eluaastat.
 3. Lapsi vanuses 0-4 eluaastat palume tulla koos vanema või saatjaga.
 4. Erivajadustega laste puhul on vanema või hooldaja kohalolek alati kohustuslik.
 5. Mängukeskuse sujuva teeninduse huvides teenindame eelisjärjekorras mänguplatsilt lahkuvate laste vanemaid.
 6. Palume jätta laste üleriided ja jalanõud selleks ettenähtud kohta. Vajadusel küsige abi meie töötajatelt.
 7. Tervisekaitsenõuetest tulenevalt palume, et lapsed ja ka vanemad ei siseneks mängukeskusesse paljajalu ega jalanõudes, vaid tuleksid meile mängima sokkides. Vanematel, kes sisenevad mängukeskuse alale, on võimalus soovi korral osta ühekordsed sussid.
 8. Lapse mängukeskusesse sisenemisel väljastame vanemale või volitatud isikule pileti, millele on märgitud mängukeskuse sissepääsu tasu ja algusaeg. Lapsevanematel palume jätta oma telefoninumber meie töötajale, et vajaduse korral saaksime ühendust võtta.
 9. Esmase pileti soetamisel toimub arvestus minimaalselt poole tunni alusel (0,5h – 2 EUR). Ajalimiidi ületanud pileti juurdemaksmisele kuuluv tasu arvestatakse poole tunnise sammuga.
 10. Palume lapsele järele tulles esitada pilet meie töötajale.
 11. Kui laps on juba sisenenud mänguväljakule, siis tasutud summat ei tagastata.
 12. Haige/haigustunnustega laps ei tohi mängukeskusesse siseneda. Kui haigestunud laps on siiski meie mänguplatsile mängima tulnud, siis me teavitame lapse tervisliku seisundi kahtlusest vanemat ja palume tal oma lapsele järele tulla. Makstud summat sellisel juhul ei tagastata.
 13. Kui laps käitub endale ja teistele ohtlikult on mängukeskuse töötajatel õigus paluda lapsele järele tulla, kutsuda turvatöötaja või politsei.
 14. Oma toidu ja joogiga ei ole lubatud meie mängukeskuse territooriumile siseneda. Müügil olevaid jooke ja sööke palume me tarbida selleks ettenähtud kohas.
 15. Mängukeskus Marakratt ei vastuta meil kadunud, kahjustatud või varastatud isiklike asjade eest. Seega palume külastajatel oma isiklikke asju hoolikalt jälgida.
 16. Mängukeskus Marakratt ega selle töötajad ei vastuta külastajate võimalike õnnetusjuhtumite eest, v.a. õnnetuste puhul, mis on tingitud mänguvarustuse või atraktsioonide riketest.
 17. Mängukeskusel on õigus keelduda teenindamast inimesi, kes ei järgi sisekorraeeskirja või tahtlikult rikuvad mänguasju ning on ebasõbralikud teiste mängijatega.
 18. Mängukeskusel on õigus nõuda lõhutud mänguasjade ja inventari hüvitamist täies ulatuses.

Mängukeskuse Marakratt mänguväljakud vastavad paljude riikide ohutusühingute poolt seatud tingimustele või ületavad neid, sh. TÜV (Rheinland Product Safety, Euroopa Liit) poolt kehtestatud standarditele.
Lisainfo korral kirjutage aadressile: info@marakratt.ee

Aitäh, et te külastate meie mängukeskust! 

Soovime Teile ja Teie lastele väga vahvat ja lõbusat mänguaega!